Trực tiếp Liveshow 4 The Voice Kids – Giọng Hát Việt Nhí 2016 [Official] 9.5
Chiara Falcone – Tiếng Đàn Bầu| Liveshow 3 | The Voice Kids – Giọng Hát Việt Nhí 2016 [Official] 9.5
Lê Băng Giang – Huyền Thoại Mẹ – Người Mẹ Của Tôi | Liveshow 3 | Giọng Hát Việt Nhí 2016 9.5
Con Có Mẹ Rồi – Chu Tuấn Ngọc | Tập 1 Vòng Giấu Mặt | The Voice Kids – Giọng Hát Việt Nhí 2016 9.5
Vũ Đàm Thuỳ Dung – Cô Gái Mở Đường – Em Đi Qua Cầu Cây| Liveshow 3 | Giọng Hát Việt Nhí 2016 9.5
Trần Ngọc Quang – Dòng Thời Gian | Liveshow 3 | Giọng Hát Việt Nhí 2016 9.5
Bùi Gia Quý – Cha| Liveshow 3 | The Voice Kids – Giọng Hát Việt Nhí 2016 9.5
Hồ Thảo Nguyên – Vì Đâu| Liveshow 3 | The Voice Kids – Giọng Hát Việt Nhí 2016 9.5
Nguyễn Hoàng Mai Anh – Bài Ca Người Nữ Tự Vệ Sài Gòn – Liveshow 3 | Giọng Hát Việt Nhí 2016 9.5