giong hat viet liveshow 4

Nguyễn Khánh Ngọc – Và Ta Đã Thấy Mặt Trời Trên Cao Nguyên | Liveshow 4 – Giọng Hát Việt Nhí 2016 9.5
Trịnh Nhật Minh  – Bác Làm Vườn Và Con Chim Sâu| Liveshow 4 – Giọng Hát Việt Nhí 2016 9.5
Hallelujah – Ave Maria – Hồ Thảo Nguyên | Liveshow 4 Giọng Hát Việt Nhí 2016 9.5
Chiara Falcone – My Story (Vết Mưa) | Liveshow 4 | The Voice Kids – Giọng Hát Việt Nhí 2016 9.5
Nguyễn Hoàng Mai Anh – Pretty Babie (Đường Cong – Lời mới: Thiều Bảo Trang)| Liveshow 4 GHVN 2016 9.5
Bùi Gia Quý – Ai Cũng Có Ngày Xưa | Liveshow 4 | The Voice Kids – Giọng Hát Việt Nhí 2016 [Official] 9.5
Vũ Đàm Thuỳ Dung – Chị Tôi | Liveshow 4 | The Voice Kids – Giọng Hát Việt Nhí 2016 [Official] 9.5
Lê Băng Giang – Stronger | Liveshow 4 | The Voice Kids – Giọng Hát Việt Nhí 2016 [Official] 9.5
Đào Nguyên Thuỵ Bình – Somewhere over the rainbow Liveshow 4 – Giọng Hát Việt Nhí 2016 9.5
Trực tiếp Liveshow 4 The Voice Kids – Giọng Hát Việt Nhí 2016 [Official] 9.5